Close
кв. Драгалевци, бул. Черни Връх №228А, 1415 София
0888356073 bark@heartyapetite.com

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА

I. Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване (ведно с документите, цитирани в тях) ви разясняват условията, при които можете да използвате нашата интернет страница  www.heartyapetite.com  / www.heartyapetite.bg (наричани за краткост „нашата страница“). Използването на нашата страница включва влизането, сърфирането или регистрация в нея с цел използване. Моля, прочетете внимателно Условията за ползване, преди да започнете да използвате нашата страница. Когато използвате нашата страница, вие потвърждавате, че приемате тези Условия за ползване и давате своето съгласие да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тях, не трябва да използвате страницата ни. Препоръчваме ви да разпечатате копие от Условията за бъдещи справки.

ДРУГИ СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Условията за ползване се отнасят и до следните допълнителни документи, които също важат при използването на нашата страница:

Нашата “Политика за поверителност”, която определя условията, съгласно които обработваме всички лични данни, които събираме от вас или които ни предоставяте. Чрез използването на нашата страница, вие се съгласявате с подобна обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са верни.

Нашата “Политика за бисквитките, която съдържа информация за бисквитките на нашата страница.

Ако закупите стоки от нашата страница, към продажбата на тези стоки ще се прилагат нашите “Условия на търговия”.

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

1.1. www.heartyapetite.com  / www.heartyapetite.bg  е страница, управлявана от “ХАРТИ АПЕТАЙТ” ООД (HEARTY APETITE LIMITED), еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204213834, със седалище и адрес на управление в София 1000, район „Средец“, улица „Позитано №5“; Нашият ДДС номер е BG204213834; номерът на сертификата ни за администратор на лични данни е: 20170112120301.

1.2. ТЪРГОВСКА МАРКА И ЮРИСДИКЦИЯ

Харти Апетайт ООД / Hearty Apetite Ltd. е запазено търговско име, лого и марка.

Всички права са регистрирани и патентовани съобразно законите на Република България и съобразени с международното законодателство. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на ” Харти Апетайт ООД / Hearty Apetite Ltd” и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел. Всички злоупотреби срещу ” Харти Апетайт ООД / Hearty Apetite Ltd” са строго забранени. Вие сте осведомени, че ” Харти Апетайт ООД / Hearty Apetite Ltd” строго следи за авторските права и всички нарушители ще бъдат санкционирани и дадени под съд.

” Харти Апетайт ООД / Hearty Apetite Ltd.” управлява този онлайн магазин от офиса си в София.  Всички стоки и материали публикувани в уеб сайта могат да се ползват и извън територията на страната. Ако ползвате онлайн магазина извън територията на страната, вие носите отговорности, съобразно местните закони. Условията за ползване на този “Онлайн Магазин” се определят от законите на Република България.

1.3. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

1.3.1. Закон за защита на личните данни

Адрес: София, ул. “Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Тел: (02) 940 20 46

И-мейл: kzld@government.bg

Уеб страница: www.cpdp.bg

1.3.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: София, пл. “Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

Тел: (02) 980 25 24;

Пряка телефонна връзка: 0700 111 22

Уеб страница: www.kzp.bg

1.4. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

1.4.1. Връзка с нас: Ако ни изпратите имейл, моля, дайте подробна информация за вашата поръчка, за да ни помогнете да я идентифицираме. Ако искате да ни дадете обратна информация, ако имате въпроси, свързани с доставката или връщане на поръчани продукти, може да ни пишете по всяко време на bark@heartyapetite.com. Ако желаете да се свържете с нас по някаква друга причина, включително и защото искате да подадете оплакване или иск, можете да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти на тел: +359 (0) 888 356073 или ни изпратите имейл на bark@heartyapetite.com.

1.4.2. Ако ние трябва да се свържем с вас: ако се налага да се свържем с вас или да ви връчим писмено известие, ще направим това по телефон, по имейл или по пощата, като използваме номера и адреса, които сте ни предоставили във вашата поръчка.

1.4.3. Когато в настоящите Условия използваме израза “в писмена форма”, това включва и по и-мейл.

2. ПРОМЕНИ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ И СТРАНИЦАТА

Имаме право да променяме тези условия по всяко време, като актуализираме нашата страница и променяме съдържанието й по всяко време. Моля, проверявайте тази страница периодично, за да следите промените, които правим, тъй като те са обвързващи за вас.

Въпреки това, моля, обърнете внимание, че съдържанието ѝ може да е неактуално към всеки един момент и нямаме задължение да я актуализираме. Не можем да гарантираме, че нашата страница или съдържанието, намиращо се на страницата, не съдържат грешки или пропуски.

3. ДОСТЪП ДО НАШАТА СТРАНИЦА

Достъпът до нашата страница е безплатен. Не можем да гарантираме, че нашата страница или информацията, публикувана на нея, ще бъдат винаги на разположение или ще бъдат достъпни без прекъсвания. Достъпът до нашата страница е временно разрешен. Имаме правото временно да преустановим, изтеглим, прекратим или променим изцяло или частично страницата без предизвестие. Не носим отговорност пред вас, ако по някаква причина нашата страница не е достъпна в даден момент или за даден период от време.

Ваша е отговорността да предприемете всички мерки, необходими, за да си осигурите достъп до нашата страница. Също така носите отговорност за това всички лица, които имат достъп до нашата страница чрез вашата интернет връзка, да бъдат осведомени и да спазват тези Условия на ползване и условията в другите приложими документи.

4. ВАШИЯТ ПРОФИЛ И ПАРОЛА

Ако изберете потребителско име, парола или други подобни реквизити, като част от нашите процедури за сигурност, следва да третирате тази информация като поверителна. Не трябва да я разкривате на трети страни. Ако знаете или подозирате, че някой друг, освен вас, знае вашето потребителско име или парола, трябва незабавно да ни уведомите, като използвате данните за връзка с нас, посочени по-долу.

Имаме право да деактивираме всяко потребителско име или парола по всяко време, ако с основание сметнем, че не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване.

5. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ние сме собственикът или лицензополучателят на авторското право върху нашата страница и по отношение на публикуваните в нея материали. Тези произведения са защитени от закони и споразумения за авторското право по целия свят. Всички тези права са запазени.

Имате право да разпечатвате единични копия и да изтегляте откъси от материали от нашата страница за лична употреба и да насочвате вниманието на други потребители към съдържанието, публикувано на нашата страница.

Нямате право да внасяте каквито и да било промени в копията на хартиен или цифров носител на материалите, които сте отпечатали или изтеглили, нито да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио материали или изображения, отделно от придружаващия ги текст. Ние (както и всички идентифицирани наши сътрудници), следва да бъдем упоменати в качеството ни на автори на използваните от вас материали от нашата страница.

Нямате право да използвате съдържанието на нашата страница за търговски цели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите материали от нашата страница в нарушение на настоящите Условия за ползване, вашето право да използвате нашата страница ще бъде прекратено незабавно и, по наше усмотрение, се задължавате да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

6. ДОСТОВЕРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Съдържанието на нашата страница е предоставено само за обща информация. Нейното предназначение не е да дава съвети, на които да разчитате. Трябва да получите професионални съвети или съвети от специалист, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашата страница.

Въпреки, че полагаме значителни усилия да актуализираме информацията на нашата страница, ние не твърдим и не даваме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашата страница е вярно, пълно или актуално.

7. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Нищо в настоящите “Условия за ползване” не изключва и не ограничава нашата отговорност при смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност, измама или преднамерено невярно представяне, нито всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена, съгласно българското законодателство.

До степента, разрешена от закона, изключваме от нашата отговорност всякакви условия, гаранции, представяния или други клаузи, които могат да бъдат прилагани по отношение на нашата страница или всяко нейно съдържание, изрични или подразбиращи се.

Ние не носим отговорност пред който и да е потребител за загуби или щети, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение, или други, дори и да са предвидими, възникнали при или във връзка с използването или невъзможността за използване на нашата страница; или поради използване или разчитане на съдържанието, показано на нашата страница.

Моля, обърнете внимание, че предоставяме нашата страница единствено за домашна и лична употреба. Вие се задължавате да не използвате нашата страница за каквито и да е търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност в случай на ваши загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на дейността и пропуснати ползи или други загуби, свързани с търговската ви дейност.

Не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, при разпространение на атака за отказ на услуга или други технологично вредни материали, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг материал при използването на нашата страница или изтеглянето на съдържание от нея или от който и да е уебсайт, свързан с нея.

Ние не носим отговорност за съдържанието на други интернет страници, към които има връзки на нашата страница. Тези връзки не трябва да бъдат тълкувани като одобрение от наша страна на тези свързани сайтове. Не носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им от ваша страна.

Различни ограничения и изключения важат за отговорността, която носим при извършването на доставка за вас. Те са описани в нашите Условия на доставка.

8. ВИРУСИ

Не можем да гарантираме, че нашата страница е защитена от и не съдържа бъгове или вируси. Вие носите отговорност за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа, така че да получите достъп до нашата страница. Ваша е отговорността да използвате собствения си софтуер за антивирусна защита.

Нямате право да злоупотребявате с нашата страница, чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни. Нямате право да се опитвате да получите неупълномощен достъп до нашата страница, сървъра, на който е съхранена нашата страница или сървър, компютър или база данни, свързани с нашата страница. Задължавате се да не атакувате нашата страница чрез атака за отказ на услуга или атака на разпространение на отказ от услуга. Всяко нарушение на тази разпоредба ще бъде докладвано на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим с тези органи, като разкрием Вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение, Вашето право да използвате нашата страница ще бъде преустановено незабавно.

9. ВРЪЗКИ КЪМ НАШАТА СТРАНИЦА

Имате право да използвате препратка (линк) към нашата начална страница, при условие, че направите това коректно и в съответствие със закона, без да вредите на нашата репутация и без да се възползвате от нея. Нямате право да слагате линкове, така че да внушавате някаква форма на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато няма такава. Нямате право да създавате препратка към нашата страница в уебсайт, който не е Ваша собственост. Нямате право  да рамкирате нашата страница в друг сайт, нито да създавате линк към която и да е друга част от нашата страница, различна от началната страница. Запазваме си правото да оттеглим разрешението за поставяне на линк без предизвестие.

10. ВРЪЗКИ КЪМ И МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА В НАШАТА СТРАНИЦА

Когато нашата страница съдържа връзки към други сайтове и материали, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за Ваша информация. Не упражняваме контрол върху съдържанието на тези сайтове или материали.

11. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Моля, имайте предвид, че настоящите “Условия за ползване”, предметът им, неговото формиране и всеки иск във връзка с тях се уреждат от законодателството на Република България. Взаимно се съгласяваме, че българският съд има изключителна компетентност при разрешаване на спорове, свързани с тях.

Декември 2017г.

II. УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯ

Тази част (ведно с нашите Политика за поверителност и Условия за ползване) Ви дава информация за нас и за правните условия (“Условия”), съгласно които Ви продаваме продуктите („Продукти“ или “Стоки”), посочени в нашата страница (“нашата страница”).

Настоящите Условия важат за всеки договор за продажбата на стоки, сключен между Вас и нас (“Договор“), независимо дали правите поръчка чрез нашата интернет страница или по телефона. Моля, прочетете внимателно тези Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да поръчате стоките. Имайте предвид, че преди да направите поръчка, ще бъдете помолени да приемете Условията. Ако откажете да ги приемете, няма да можете да поръчате Стоки от нашата страница или по телефона. Препоръчваме Ви да разпечатате копие от Условията за бъдещи справки.

Периодично изменяме Условията, както е посочено в раздел II, точка 3. Преди всяка поръчка, моля, прегледайте ги, за да сте сигурни, че разбирате какви клаузи се прилагат към настоящия момент.

Настоящите условия и всеки Договор, сключен между нас, са налични на български или английски език, в зависимост от това коя версия на страницата използвате.

1. НАШАТА СТРАНИЦА

1.1. Използването от Вас на нашата страница се урежда от нашите Условия за ползване (по-горе). Ние използваме Вашите лични данни единствено в съответствие с нашата Политика на поверителност. Моля, отделете необходимото време да ги прочетете, тъй като те съдържат важни условия, които важат за Вас.

1.2. Стоките се предлагат на нашата страница единствено за покупка от потребителите (“потребител” е физическо лице, действащо за цели, които изцяло или основно са извън целите на тяхната търговия, бизнес, занаят или професия). С подаването на поръчка в съответствие с настоящите Условия, Вие гарантирате и декларирате, че сте потребител и че сте навършили 18 (осемнадесет) години. Ако сте бизнес клиент, моля свържете се с нас на тел: +359 (0) 888 356073 и с удоволствие ще обсъдим  с Вас исканията Ви.

1.3. Изображенията на Стоките на нашата страница са само с илюстративна цел. Стоките и опаковките, които получите могат да се различават от изображенията, показани на нашата страница.

2. КАК СЕ ОФОРМЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ВАС И НАС

2.1. Нашата страница за пазаруване ще Ви преведе през стъпките, които трябва да предприемете, за да направите поръчка при нас. Нашата процедура за правене на поръчка Ви позволява да проверявате и коригирате всякакви грешки, преди подаването на Вашата поръчка. Моля, отделете време да прочетете и да проверите поръчката си на всеки етап от процеса й. Ако желаете да направите поръчка по телефона, моля, говорете с член на нашия екип за обслужване на клиенти на +359 (0)888 356073, който ще приеме Вашата поръчка и ще се увери, че сте доволни от нея, преди да я потвърди.

2.2. След като направите поръчка, ще получите и-мейл от нас, който потвърждава, че сме я получили. Имайте предвид обаче, че това не означава, че поръчката Ви е приета. Приемането става, както е описано в раздел II, точка 4.1.

2.3. Ние потвърждаваме приемането на поръчката, като изпращаме и-мейл, потвърждаващ изпращането на Стоките (“Потвърждение за изпращане”). Договорът между нас се формира едва, когато Ви изпратим Потвърждение за изпращането.

2.4. Ако не сме в състояние да Ви доставим дадени Стоки, например, защото тези Стоки не са в наличност или защото не можем да спазим заявената от Вас дата за доставка, ще Ви информираме за това с и-мейл и няма да обработим Вашата поръчка. Ако вече сте заплатили за Стоките, по най-бързия начин ще възстановим пълната сума, включително начислените разходи за доставка.

3. ПРАВАТА НИ ЗА ПРОМЯНА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Ние актуализираме тези Общи условия периодично.  Моля, периодично проверявайте в края на тази страница кога за последен път са актуализирани тези условия. Всеки път, когато поръчвате Стоки от нас (независимо дали от нашата страница или по телефона), валидните Условия в момента на Вашата поръчка се прилагат към Договора, сключен между Вас и нас. Измененията, които правим в тези Условия, няма да засегнат вече направена от Вас поръчка, освен ако от нас не се изисква да ги преработим, за да отразим всички промени в съответните закони и разпоредби. Ако сме задължени да променим тези Условия и промяната е приложима по отношение на Вашата поръчка, ще се свържем с Вас, за да уведомим в разумен срок за промените и как можете да прекратите Договора, ако не сте доволни от промените. Ако изберете да прекратите договора, трябва да върнете (за наша сметка) всички Стоки, които вече сте получили, а ние ще възстановим в пълен размер платената от Вас сума, включително транспортните разходи.

4. ДОСТАВКА

Ние в Hearty Apetite се стремим доставките, които извършваме, да са удобни за Вас.

4.1. Нашето Потвърждение за изпращане включва предварителен срок за доставка. След като издадем Потвърждение за изпращане, нашия куриер или трета страна, ще се свърже с Вас, определяйки очаквана дата на доставка, която ще бъде в рамките на 14 (четиринадесет) дни след датата на Потвърждаването за Изпращането (датата, на която сме Ви изпратили имейл, за да потвърдим приемането на Вашата поръчка). В отделни случаи, нашата доставка до Вас може да бъде засегната от събитие, извън нашия контрол. (Вж. Раздел II, точка 13 за нашите отговорности в тези случаи).

4.2. Ако на посочения адрес няма лице, което да приеме поръчката, ще бъдете уведомени от нас (или наш куриер) с известие за направения от нас (или наш куриер) опит за доставка на Стоките. Вие трябва да изпълните инструкциите в известието за последваща доставка.

4.3. Доставката на Поръчка се счита за извършена, когато ние  (или наш куриер) доставим Стоките на указания адрес и Вие поемете отговорност от този момент нататък. Стоките стават Ваша собственост при завършване на доставката или (в случай че е по-късно), след като получим пълния размер на плащането, включително всички дължими разходи за доставка.

4.4. Ако не изпълним поръчката в срок до 14 (четиринадесет) дни за някоя от Стоките, Вие може да анулирате Вашата Поръчка незабавно, ако сме отказали да доставим Стоките; или ако доставката в рамките на срока за доставка е от съществено значение, (вземайки под внимание всички релевантни обстоятелства); или ако сте ни уведомили преди да приемем поръчката Ви, че доставката в рамките на срока за доставка е от съществено значение.

4.5. Ако изберете да анулирате Вашата поръчка поради закъсняла доставка, съгласно точка раздел II, 9.4., можете да направите това за някои от Стоките или за всички тях, освен ако разделянето им значително би намалило тяхната стойност.

5. ОПАКОВКА НА НАШИТЕ ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Паучовете и консервираните храни са опаковани и се доставят или в плътни хартиени пликове или в здрави кашони, в зависимост от обема на поръчката.

Дълбоко замразените сурови храни (BARF) доставяме в хладилни чанти. Храната е разделена на порции, опаковани в пликове, тарелки или кашони с грамаж от 200 г до 10 кг за по-удобно съхранение.

Тъй като се стремим да развиваме максимално устойчив бизнес, не използваме изолиращи кутии. За нас е важно да правим, каквото можем, за да ограничим  евентуално вредно отражение на нашата работа върху околната среда, затова политиката на Hearty Apetite е да не използваме опаковки от полистирол.

Ако сте поръчали няколко продукта, понякога използваме кашони, които шофьорът може да вземе обратно за повторна употреба, ако Вие сте съгласни. Така получавате поръчаните продукти в идеално състояние, при това с минимален обем опаковки.

Пъхнете във фризера поръчаните сурови (BARF) продукти веднага, щом ги получите, освен ако не възнамерявате да ги сервирате още същия ден.

Ако няма да сте в къщи и не можете да получите лично доставката, не забравяйте да ни напишете къде да оставим пакетите в полето “забележки/допълнителни указания за доставката”, когато правите поръчката.

Моля да имате предвид, че замразените храни трябва да бъдат сложени във фризер веднага след доставката, затова молим да посочите удобно за Вас време, когато доставката може да бъде приета от Вас.

6. ГРАФИК НА ДОСТАВКИТЕ

Всички поръчки, направени в работен ден преди 15:00 часа за гр. София или околността (Зона 1) се доставят на следващия работен ден. Поръчките, направени в събота и неделя се доставят в понеделник.

Поръчките за повечето населени места в България (Зона 3) се доставят в рамките на 1 или 2 работни дни.

7. КЪДЕ ДОСТАВЯМЕ

7.1.     Паучове и консервирана храна могат да бъдат доставяни на цялата територия на България (Зони 1 & 3)

7.2.     BARF храна доставяме в следните зони:

  • Зона 1- София град и близките населени места (гр.Банкя, с.Бистрица, гр.Божурище, с.Владая, с.Железница, с.Лозен, с.Панчарево)

В някои случаи можем да доставим наши продукти и до населено място малко встрани от обичайния ни маршрут. Ако мислите, че във Вашия случай това е възможно и искате да проверите, изпратете ни запитване тук.

  • Зона 2 (Пловдив 4000 и околността) – в зависимост от размера на поръчката и уговорката. Изпратете ни запитване тук.

Ако се намирате извън зоните, където правим доставки, но искате да Ви изпратим цена за доставка за поръчка, която искате да направите, моля свържете се с нас.

Работим по въпроса с разширяване на зоните, в които можем да доставяме.

8. ЦЕНА НА ДОСТАВКИТЕ

За да финализирате поръчка за BARF храни или Смесени (BARF+ консервирани храни) поръчки при нас, минималната ѝ стойност трябва да е 25лв. (без включени транспортни разходи)

8.1.  BARF храни или Смесени (BARF+ консервирани храни) поръчки

Цена на доставката:

Поръчки над 170 лв. се доставят БЕЗПЛАТНО в София и околността (Зона 1)

Поръчки под 170 лв. се доставят на цена 9.98 лв. в София и околността (Зона 1)

Ако се намирате извън зоните, където правим доставки, но искате да Ви изпратим цена за доставка за поръчка, която искате да направите, моля свържете се с нас тук.

8.2.  Паучове и консервирани храни Цена на доставката:

Поръчки над 120 лв. се доставят БЕЗПЛАТНО в София и околността (Зона 1)

Поръчки под 120 лв. се доставят на цена 7.99 лв. в София и околността (Зона 1)

В таблицата по-долу са описани цените на доставка до всички населените места в България ( Зона 3) извън София и околността (Зона 1):

кг 0 до 1 над 1 до 2 над 2 до 5 над 5 до 10 над 10 до 15 над 15 до 20 За всеки допълнителен кг
Доставка на консервирани
храни и добавки
лв (с ДДС)
8.00 11.00 13.00 19.00 25.00 31.00 + 2.00
кг 0 до 3 над 3 до 8 над 8 до 13 над 13 до 18 над 18 до 24 За всеки допълнителен кг
Доставка на сурова
(BARF) храна
лв (с ДДС)
15.00 19.00 20.00 22.00 27.00  + ,.00

9. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

В Hearty Apetite искаме Вие ​​и Вашият домашен любимец да останете доволни от нашите продукти и услуги. Но знаем, че понякога нещата не вървят по план, а сред нас има и някои наистина придирчиви към храната същества!

9.1. Ако след получаване на поръчка Вие или Вашият домашен любимец не сте доволни по някаква причина, моля, свържете се с нас в рамките на 48 часа от получаване на продуктите, като ни изпратите и-мейл на bark@heartyapetite.com или ни се обадете на тел: +359 (0) 888 356073. Работим от 10:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

9.2. Ако искате да върнете продукт, закупен от нас, ще се радваме да Ви предложим възстановяване на заплатената сума или замяна.

9.3. Върнатите продукти се приемат в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката. Връщането е възможно, само ако продуктът и оригиналната му опаковка не са повредени. Разходите по връщането на стоките са за сметка на клиента. Ние си запазваме правото да удържим процент от възстановената сума за върнатата стока, ако продуктът или опаковката са в такова състояние, че стоката трябва да бъде намалена при повторна продажба. Продуктите трябва да бъдат върнати на адрес: Харти Апетайт ЕООД, ул. „Позитано“ № 5, п.к. 1000, гр. София. Трябва да ни изпратите по и-мейл разписката, доказваща изпращането. При повредени или дефектни продукти, заплатената цена ще бъде възстановена, само ако върнете продуктите в съответствие с правилата, разписани в настоящите Условия.

9.4. Ако поръчаните от Вас продукти, колкото и рядко да се случва това, пристигат повредени или неотговарящи на описанието, ние ще ги приемем обратно и ще ги заменим с продукти в перфектно състояние за наша сметка или, ако предпочитате, сумата, заплатена за тях, ще Ви бъде възстановена, заедно с всички разходи в рамките на разумното, направени от Вас при връщането на стоката до нас.

9.5. Изключения:

За съжаление не можем да приемем връщане на закупени бързо развалящи се стоки (сурови BARF продукти), освен в случаите, когато са доставени повредени, дефектни или различни от поръчаните продукти. Ако случаят е такъв, моля, следвайте стъпките, описани в раздела за връщане по-горе, като ни уведомите в рамките на 48 часа от получаването на продукта и го върнете по описания ред.

Моля, имайте предвид, че ако се съгласим да върнете замразени продукти, ние ще организираме ден и час, в който продуктите ще бъдат взети за наша сметка, като използваме съответния транспорт, за да ги запазим в добро състояние. Ако изберете да върнете такива продукти чрез друг начин на транспортиране, който излага на риск качеството им, заплатената за тях сума няма да Ви бъде възстановена.

Съгласно законовите изисквания, ако даден продукт бъде върнат, заплатената за него цена ще бъде възстановена в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на връщане (денят / датата, на която върнатата стока пристигне при нас, а не датата, на която сте я изпратили).

10. ЦЕНА НА СТОКИТЕ, РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на Стоките отговарят на изписаните на нашата страница към момента на подаване на Вашата поръчка. Полагаме максимални усилия да гарантираме, че цените на Стоките са коректни към момента, в който съответната информация е била въведена в системата.

10.2. Цените на нашите Стоки могат да се променят периодично, но промените няма да оказват влияние върху поръчките, които вече сте направили.

10.3. Цената на Стоките включва Данък Добавена Стойност (ДДС) (когато е приложимо) по действащата текуща ставка, начислявана в Република България към съответния момент. Ако обаче ставката на ДДС се промени между датата на поръчката и датата на доставката, ще коригираме платения от Вас ДДС, освен ако вече не сте платили за Стоките в пълен размер, преди промяната в ДДС да влезе в сила.

10.4. Цената на Стоките не включва разходите за доставка. Ще получите информация за разходите за доставка по време на процедурата по приключване на онлайн поръчка или от нашия екип за обслужване на клиенти, ако подадете поръчка по телефона, преди да потвърдите поръчката си.

10.5. Можете да заплатите за Стоките по следния начин:

a) С наложен платеж при получаването на стоките от нашия куриер;

b) С банков превод;

c) С дебитна карта или кредитна карта (приемаме следните карти: Visa, MasterCard, и Maestro);

По време на проверката за автентичност на Вашата карта, SSL сертификати защитават чувствителната информация, свързана с Вашата карта;

d) През ePay/EasyPay

e) През PayPal

10.6 Освен ако не изберете опцията да платите в брой при получаване, плащането за Стоките и всички приложими разходи за доставка трябва да бъдат извършени предварително и ние ще задължим Вашата Дебитна карта, Кредитна карта или PayPal сметка в момента на подаването на Вашата поръчка. Ако сте избрали да платите чрез Банков превод, ние ще изчакаме да получим плащането Ви и ще Ви изпратим потвърждение, че вашите стоки са изпратени. В случай, че не сме в състояние да обработим или приемем Вашата поръчка, ще възстановим в пълен размер сумите, които сте платили предварително.

11. ВАШЕТО ПРАВО ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

За да отмените Договор, сключен помежду ни, в съответствие с Вашето законно право, съгласно Закона за защита на потребителите, в рамките и сроковете, посочени в тази точка, просто трябва да ни уведомите недвусмислено, че сте решили да го анулирате. Най-лесният начин да направите това е да попълните формуляра за анулиране на нашата страница. Ако използвате този метод, ние ще Ви изпратим имейл, за да потвърдим, че сме получили Вашето искане за анулиране. Можете също така да ни изпратите имейл на bark@heartyapetite.com, или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти на тел: +359 (0) 888 356073.

11.1. Ако в рамките на законоустановения 14-дневен срок, промените решението си или по друга причина не желаете да получите или задържите Стоките, можете да ни уведомите за решението си за отказ от Договора и платената от Вас сума ще Ви бъде възстановена без да начисляваме обезщетения и неустойки. В този случай Ви молим да съхраните стоките по такъв начин, че да не нарушите тяхното качество и външен вид. В случай на отказ от договора, поемате преките разходи за връщане на стоките към нас и задължението те да бъдат върнати в първоначалното им състояние и опаковка. В противен случай прекратяването на договора става само след договаряне на обезщетение за намалените свойства на стоките.

Консултация за Вашето законово право да анулирате договора можете да получите от органите и организациите за защита на потребителите.

11.2. Това право на отказ обаче не се прилага в случай на Стоки, които се развалят бързо или са с кратък срок на годност, или за Стоки, които са смесени неразделно с други продукти след доставката.

11.3. Ваше законно право е да се откажете от Договора в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от:

(a) Ако Вашият Договор е за един единствен продукт (който не се доставя на части и в отделни дни), крайната дата е 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте получили Стоката.

(b) Ако Вашият Договор е или за един продукт (който се доставя на части в отделни дни) или за няколко продукта (които се доставят в отделни дни), крайната дата е 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте получили последната част от продукта или последния от поръчаните отделни продукти.

11.4. При отказ от Договор, ние ще:

(a) възстановим сумата, която сте заплатили за Стоките. Имайте предвид, обаче, че по закон имаме право да намалим размера на възстановената сума, за да отразим намаление в стойността на Стоките, ако такова е причинено от ползването им от Вас по начин, който не би бил разрешен в магазин (например чрез отваряне на запечатани консерви/паучове за храни). Ако възстановим платената вече цена, преди да имаме възможност да прегледаме Стоките и по-късно установим, че сте ги ползвали по неприемлив начин, Вие се задължавате да ни платите съответната сума.

(b) възстановим дължимите на Вас суми възможно най-скоро и при всички случаи в рамките на следните срокове:

(i) ако сте получили Стоките: 14 (четиринадесет) дни след деня, в който получим обратно Стоките от Вас или, ако е по-рано, денят, в който ни предоставите доказателство, че сте ни изпратили обратно Стоките; или

(ii) ако не сте получили Стоките: 14 (четиринадесет) дни след като ни информирате за Вашето решение да се откажете от Договора.

11.5. Ще възстановим сумите по кредитната или дебитната карата или PayPal сметката, която сте използвали, за да извършите плащането.

11.6. Ако Стоките са Ви били доставени преди да вземете решение за отказ от Вашия Договор:

(a) Освен ако не Ви уведомим за друго, следва да ни върнете Стоката, без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни уведомили, че искате да се откажете от Договора. Стоките следва да се върнат на адрес: Харти Апетайт ЕООД, гр. София 1000, улица „Позитано №5“;

(b) освен ако Стоките са дефектни или не отговарят на описанието (в този случай, вижте раздел II, точка 9.4.), във Ваша тежест са разходите за връщане на Стоките към нас.

11.7. Тъй като сте потребител, ние сме законово задължени да доставяме Стоки, които отговарят на изискванията на настоящия Договор. Като потребител, имате законни права по отношение на Стоки, които са дефектни или не отговарят на описанието. Тези законни права не са в ущърб на правото Ви на връщане и възстановяване на суми съгласно настоящата точка или всичко друго в настоящите Условия. Консултация относно Вашите законни права можете да получите от Комисията за защита на потребителите.

12. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС

12.1. Ако не спазим тези Условия, носим отговорност за причинените Ви загуби или щети, които представляват предвидим резултат от нарушаването на настоящите Условия или нашата небрежност, но не носим отговорност за загуби или щети, които не са предвидими. Загубата или щетите са предвидими, ако това е очевидна последица от нарушението от наша страна или ако то е било планирано от Вас и нас по време на сключването на Договора.

12.2. Доставяме единствено Стоки за домашна и лична употреба. Вие се съгласявате да не използвате Стоките с цел търговия, бизнес или препродажба и ние не носим отговорност за пропуснати печалби, загуба на бизнес, прекъсване на дейността, загуба на бизнес възможност или други търговски загуби.

12.3. По никакъв начин не изключваме или ограничаваме нашата отговорност по отношение на:

(a) смърт или телесна повреда, причинена в резултат на нашата небрежност;

(b) измама или преднамерено невярно представяне;

(c) всяко нарушение на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2011 година относно правилата и изискванията, приложими към електронната търговия; и

(d) дефектни Стоки, съгласно Закона за защита на потребителя.

13. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

13.1. Не носим отговорност при невъзможност за изпълнение, или закъснение при изпълнението на което и да е от задълженията ни по Договор, причинени от Събитие извън нашия контрол. “Събитие извън нашия контрол” означава всяко действие или събитие извън нашия разумен контрол, включително, но без ограничение до стачки, блокади или други индустриални действия на трети страни, граждански размирици, бунтове, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не), или заплаха или подготовка за война, пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие или прекъсване на обществени или частни телекомуникационни или транспортни мрежи.

13.2. При настъпване на Събитие извън наш контрол, което влияе върху изпълнението на нашите задължения по Договор:

(a) ще се свържем с Вас възможно най-бързо, за да ви уведомим; и

(b) задълженията ни по Договор ще бъдат преустановени и времето за изпълнение на нашите задължения ще бъде удължено с периода на Събитието извън нашия контрол. Когато форсмажорните обстоятелства засягат нашата доставка на Стоки за Вас, ние ще уговорим с Вас нова дата за доставка, след приключване на Събитието извън нашия контрол.

13.3. Можете да анулирате Договор, засегнат от Събитие извън нашия контрол, което продължава повече от 30 (тридесет) дни. За да анулирате Договора, моля свържете се с нас. Ако изберете да анулирате Договора, трябва да върнете (за наша сметка) съответните Стоки, които вече сте получили и ще Ви възстановим платената от Вас цена, включително всички разходи за доставка.

14. ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ

14.1. Имаме право да прехвърлим нашите права и задължения по Договор на друг търговец, но без това да засегне Вашите права или задълженията ни съгласно тези Условия. Винаги ще Ви уведомяваме при настъпването на такива случаи. Имате право да прехвърляте Вашите права или задължения, съгласно тези Условия на друго лице, единствено ако сме изразили съгласието си в писмена форма.

14.2. Този Договор се сключва между Вас и нас. Никое друго лице няма право да прилага условията по него.

14.3. Всяка от клаузите, част от тези Условия, има самостоятелна сила. Ако някой съд или компетентен орган реши, че някой от параграфите е незаконен или неприложим, останалите параграфи остават в сила.

14.4. Ако не успеем да настояваме за изпълнението на някое от Вашите задължения съгласно настоящите Условия, или ако не приложим правата си срещу Вас или ако забавим предприемането на такива действия, това не означава, че сме се отказали от правата си срещу Вас и не означава, че не е нужно да спазвате тези задължения. Ако се откажем от нашите права в случай на неизпълнение от Ваша страна, ще направим това единствено в писмена форма и това не означава, че автоматично ще се откажем от санкции срещу всяко неизпълнение от Ваша страна на по-късен етап.

10.5. Тези условия, всеки договор за закупуване на стоки чрез нашия сайт и всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с него, ще бъдат  ръководени от законите на Република България.

Октомври 2022г.

error: Content is protected !!